نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره آزمایشگاه

درباره آزمایشگاه


آزمایشگاه فناوریهای میکرو- نانوساخت دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، یک آزمایشگاه تحقیقاتی در رشته های مهندسی سیستمهای میکرو و نانوالکترومکانیک و مهندسی نانوفتونیک در دانشگاه تهران و محلی برای انجام پروژه های تحقیقاتی ملی و بین المللی و همچنین محلی برای انجام امور مربوط به پایان نامه دانشجویان فعال در این آزمایشگاه است.