نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره آزمایشگاه

درباره آزمایشگاه


هدف از راه اندازی این آزمایشگاه تحقیق برروی سلولهای خورشیدی (PV) و تولید و ذخیره سازی هیدروژن خورشیدی بر پایه نانوساختارهاست. درعین حال از دستگاههای موجود در این آزمایشگاه برای ارائه درس آزمایشگاه انرژیهای تجدیدپذیر در بخش انرژی خورشیدی ( الکتریسیته ) هم استفاده می‌شود.