نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره آزمایشگاه

درباره آزمایشگاه


آزمایشگاه  نانوسیال با هدف طراحی، مدلسازی و ساخت سامانه های انرژی با عملکرد مبتنی بر نانوسیال در دانشکده علون و فنون نوین راه اندازی شده است. ساخت و مشخصه یابی نانوسیالها و نانوسیالهای پایه کربنی و گرافن به منظور بهبود انتقال، بازیافت و ذخیره سازی حرارتی توسط مواد تک فاز ، دوفاز و هیبریدی در این آزمایشگاه انجام میشود.  در این آزمایشگاه  موضوعات تحقیقاتی بین رشته ای  در حوزه سیستمهای انرژی، انرژی های تجدیدپذیر  بطور مستقل و یا مشترک با آزمایشگاههای دیگر  انجام می شود. تربیت نیروی انسانی متبحر، راه اندازی سیستم های جدید، ساخت و اندازه گیری به منظور استاندارد سازی روشها و تجهیزات و سامانه های انرژی از اهم قعالیتهای این آزمایشگاه می باشد.


از دیگر اهداف این آزمایشگاه می توان به 

  1. فراهم نمودن تجهیزات مدرن به منظور شناسایی نانوسیالها
  2. تحقیقات بنیادی و کاربردی روی ساختارهای کربنی به ویژه گرافنی با رویکرد کاربرد در سامانه ها و تجهیزات انرژی
  3.  کمک به ارتقا سطح فناوری کشور و آموزش محققان این حوزه