نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین، برگزیده مولفان برتر در بخش مقالات دانشگاه تهران شدند

دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین، برگزیده مولفان برتر در بخش مقالات دانشگاه تهران شدند


دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین، برگزیده مولفان برتر در بخش مقالات دانشگاه تهران شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم و فنون نوین، آقای دکتر علی بخش کسایٔیان دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین بعنوان مولف برتر در بخش مقالات جشنواره بین الملل دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب شدند .
این گزارش می افزاید: این جشنواره بدلیل همه گیری ویروس کرونا و رعایت دستورالعمل های بهداشتی، بصورت ترکیبی مجازی - حضوری برگزار شد.