جلسه دفاع پایان نامه آقای مرتضی روحانیان

به استحضار می رساند، جلسه‌ای در روز شنبه مورخ 26/‏12/‏۱۳۹۶‬ ساعت 14:30 به منظور دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مرتضی روحانیان دانشجوی رشته زبانشناسی رایانشی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با عنوان: « تحلیل احساس در رسانه های اجتماعی فارسی با رویکرد یادگیری عمیق» در سالن اجتماعات برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :