نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - خانم فاطمه اصغری کلشانی

جلسه دفاع پایان نامه ارشد - خانم فاطمه اصغری کلشانی


 

 نام دانشجو: خانم فاطمه اصغری کلشانی
 
 
 رشته تحصیلی: اکوهیدرولوژی از گروه انرژی های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
 
 
عنوان پایان نامه: توربین های میکرو هیدروپاور در شبکه توزیع آب و تأثیر آن بر تاب آوری اکوسیستم شهری
 
تاریخ و ساعت: روز یکشنبه مورخ‬ 26/‏۰4/‏۱۴۰۱‬ ساعت 14
 
 
محل دفاع: سالن شهید احمدی روشن