اخبار و اطلاعیه‌ها

جشنواره بین الملل دانشگاه تهران با دانشگاه علوم پزشکی

شناسه : 100133664

جشنواره بین الملل دانشگاه تهران با دانشگاه علوم پزشکی


دومین جشنواره مشترک بین الملل با دانشگاه علوم پزشکی تهران

اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه تهران می‌توانند بر اساس آئین نامه پیوست (‌انتخاب مؤلفان و مترجمان برتر بین‌المللی- بخش کتاب، مؤلفان برتر بین‌المللی - بخش مقاله، انتخاب اعضای هیئت علمی موفق در کسب موقعیت و جایگاه بین‌المللی، انتخاب برترین‌های بین‌الملل ۱% دانشمندان برتر جهان - اعضای هیأت علمی که در چاپ مقالات خود به عنوان پیش‌قراولان علمی جهانی در گرایش خود شناخته شده‌اند - اعضای هیأت علمی که مقالاتی با ویژگی High Priority (Fast Breaking Papers) ارائه نموده‌اند، موفق‌ترین عضو هیأت علمی اعزامی به فرصت مطالعاتی / مأموریت پژوهشی و یا آموزشی، دانشجویان برتر بین‌الملل، فعال‌ترین پردیس / دانشکده / نهاد و پرسنل در حوزه بین‌الملل) در صورت دارا بودن شرایط لازم در آئین‌نامه پیوست، نسبت به تکمیل فرم‌های مربوط، اقدام و مدارک لازم برای مشاورین بین‌الملل دانشکده / پردیس نمایند. پس از انتخاب افراد واجدالشرایط و ارزیابی و امتیازدهی اولیه، در شورای بین‌الملل پردیس / ‏دانشکده مستندات توسط مشاورین بین‌الملل واحدها حداکثر تا تاریخ ۱۵/‏11/‏۱۳۹۸ جهت بررسی به معاونت بین الملل ارسال خواهد شد. شایان ذکر است مدارک ارسالی الزاماً" با تائید ریاست محترم دانشکده / پردیس و یا مشاور محترم بین‌الملل به همراه صورتجلسه شورای بین‌الملل ارسال میگردد.

مدارک لازم:

۱- تکمیل فرم برترین‌ها به همراه مستندات

۲- صورتجلسه شورای بین الملل دانشکده

 

فایل پیوست