اخبار و اطلاعیه‌ها

تقویم آموزش

شناسه : 97799128

تقویم آموزش


 

 

تقویم آموزشی
 • ۱۳ مهر

  شروع حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

  ۳۰ شهریور

  شروع کلاس‌های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

  ۱۸ آبان

  شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹

  ۱۵ مهر

  پایان حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸