نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر فرهنگستان علوم پزشکی از پژوهشگر برتر جناب آقای دکتر سید مرتضی حسینی در حوزه علوم بالینی، علوم پایه و پژوهشگران جوان

تقدیر فرهنگستان علوم پزشکی از پژوهشگر برتر جناب آقای دکتر سید مرتضی حسینی در حوزه علوم بالینی، علوم پایه و پژوهشگران جوان


فرهنگستان علوم پزشکی از پژوهشگران برتر حوزه علوم بالینی، علوم پایه و پژوهشگران جوان تقدیر بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم و فنون نوین:

آقای دکتر سید مرتضی حسینی به عنوان رتبه دوم در حوزه علوم پایه برگزیده شد.

این گزارش می افزاید فرهنگستان علوم پزشکی همه ساله طی مراسمی از پژوهشگران برتر حوزه علوم بالینی، علوم پایه و پژوهشگران جوان مراکز تحقیقاتی تقدیر بعمل می آورد.

دکتر سید مرتضی حسینی؛ با نگارش مقاله در حوزه علوم پایه پزشکی رتبه دوم را کسب نمودند و از ایشان در تالار غدیر فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران در روز چهارشنبه مورخ 6 اسفند 99 تقدیر بعمل آمد.