تحویل یک نسخه از پایان نامه به کتابخانه دانشکده بلافاصله پس از دفاع توسط دانشجویان

دانشجویان محترم موظفند بلافاصله پس از دفاع و قبل از تسویه حساب، یک نسخه پرینت پایان نامه خود را به کتابخانه دانشکده تحویل نمایند. با تشکر

آدرس کوتاه :