اخبار و اطلاعیه‌ها

تجلیل از دانشجویان نمونه شاهد و ایثارگر

شناسه : 100672654

تجلیل از دانشجویان نمونه شاهد و ایثارگر


با عنایت به برگزاری" دوازدهمین همایش تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران" در نیمه اول خرداد ماه سال ۱۳۹۹، به پیوست آئین نامه، شیوه نامه اجرایی و فر م های مربوط تقدیم می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی مطلوب، جامع و فراگیر به دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر کلیه مقاطع تحصیلی جهت دریافت فرم الکترونیکی تقاضانامه دانشجویان متقاضی (شماره ۱) از وب سایت این اداره کل به نشانی http://shahed.ut.ac.ir ترتیبی اتخاذ فرمایند تا بر اساس مفاد شیوه نامه اجرایی، فرم‌های تکمیل شده مذکور به همراه کلیه مدارک و مستندات مربوط حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۰۷/‏۱۲/‏۱۳۹۸ از دانشجویان متقاضی دریافت و متعاقباً با تشکیل جلسه کمیته اجرایی انتخاب دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر پردیس / ‏‬دانشکده / مرکز / مؤسسه (مطابق ماده ۸ آئین نامه)، نفرات برگزیده از طریق تنظیم صورتجلسه، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۴/‏۱۲/‏۱۳۹۸ صرفاً از طریق سامانه اتوماسیون اداری و در قالب فرم ارزشیابی دانشجویان برگزیده (شماره ۳) و فرم شماره (۴) پیوست، به اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه معرفی شوند.

یاد آوری می‌گردد دفاتر امور شاهد و ایثارگر حداکثر تا روز سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ فرصت دارند تا کلیه مستندات را به صورت دستی به این اداره کل ارسال فرمایند. ضمناً در پردیس‌ها و دانشکده‌های فاقد دفتر امور شاهد و ایثارگر، مستدعی است رئیس دفتر مجموعه نسبت به دریافت مدارک دانشجویان متقاضی و انجام مراحل مربوطه مطابق با شیوه نامه پیوست اقدام نماید.

«تأکید می‌گردد با عنایت به محدودیت برنامه زمانی تنظیم شده، تاریخ‌های مذکور قطعی و غیرقابل تمدید می‌باشد و به مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد»