تاریخ تعیین شده ثبت نام پذیرفته شدگان سال 1397

احتراماً عطف به نامه شماره ۲۴۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۴ در خصوص تاریخ تقریبی اعلام اسامی و ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون‌های مقاطع مختلف تحصیلی سال ۱۳۹۷. به استحضار می‌رساند، تقویم ثبت نام غیرحضوری (الکترونیکی) و ثبت نام حضوری این دانشگاه به شرح ذیل می‌باشد. مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی اعلام می‌گردد.

 

مقطع تحصیلی

ثبت نام الکترونیکی

ثبت نام حضوری

دکتری تخصصی

۱۴ و ۱۳ و ۱۲و ۱۱ شهریور ماه

(یکشنبه الی چهار شنبه)

۱۸ و ۱۷ شهریور ماه

(شنبه الی یکشنبه)

کارشناسی ارشد

۱۹ و ۱۸ شهریور ماه

(یکشنبه الی دو شنبه)

۲۱ و ۲۰ شهریور ماه

(سه شنبه تا چهارشنبه)

کارشناسی

۲۶ و ۲۵و ۲۴ شهریورماه

(شنبه الی دوشنبه)

۳۱ شهریور ماه یا ۱ مهر ماه تا ۲ مهرماه

(شنبه الی دوشنبه)

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :