نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بهینه سازی سیستم های متداول برودتی با استفاده از طراحی پره ها در مدل چند جریانه به عنوان متغبر های تصمیم گیری

بهینه سازی سیستم های متداول برودتی با استفاده از طراحی پره ها در مدل چند جریانه به عنوان متغبر های تصمیم گیری


سخنران: جناب آقای دکتر علی الهیارزاده (فوق دکترا از دانشگاه سائوپائولو - USP)

موضوع: بهینه سازی سیستم های متداول برودتی با استفاده از طراحی پره ها در مدل چند جریانه به عنوان متغبر های تصمیم گیری

زمان: سه شنبه 99/11/28 ساعت 14:00

جهت ورود اینچا کلیک کنید