برگزاری مراسم هفته پژوهش در دانشکده علوم و فنون نوین

معاونت علمی با همکاری جمعی از دانشجویان فعال دانشکده علوم و فنون نوین، ویژه برنامه هفته پژوهش را در روز یکشنبه مورخ 1397/09/25 در  سالن احمدی روشن دانشکده برگزار نمود. این برنامه از ساعت 9:30 با برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه های جستجوی منابع علمی و اعتبار سنجی نشریات بین المللی آغاز و تا ساعت 18 و برگزاری مسابقات ادامه پیدا کرد.

آدرس کوتاه :