نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه به منظور گسترش همکاری های فی مابین پردیس کشاوری و منابع طبیعی و دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

برگزاری جلسه به منظور گسترش همکاری های فی مابین پردیس کشاوری و منابع طبیعی و دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران


جلسه ای به منظور گسترش همکاری های فی مابین پردیس کشاوری و منابع طبیعی و دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران روز سه شنبه 99/12/5 ساعت 10 بصورت مجازی برگزار گردید.

در این جلسه از سوی پردیس اعضاء هیئت رئیسه و روسای دانشکده های پردیس حضور داشتند. از دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه نیز علاوه بر هیئت رئیسه، مدیران گروه ها و بخش های تخصصی در جلسه حضور داشتند.

در ابتدای جلسه طرفین به معرفی فعالیت های کلی مجموعه خویش پرداختند و تاکید بر نیاز به فعالیت های بین رشته ای کردند و اعلام آمادگی برای توسعه این گونه همکاریها نمودند. در ادامه، پیشنهاد شد که می توان برای شروع همکاری های پژوهش و فناوری، از طرح های نوع ششم دانشجویی، مشترک بین دو مجموعه حمایت مضاعف نمود ولی با همت همکاران، باید طرح های بین رشته ای و مورد نیاز کشور تهیه شود و از مراجع ذی ربط مانند بخش خصوصی، سازمان برنامه و بودجه کشور و یا معاونت علمی ریاست جمهوری، اعتبارات لازم را گرفت. مقرر شد همکاری های مشترک در زمینه انرژی های تجدید پذیر، بینایی ماشینی و هوش مصنوعی، هوافضا و دیگر تخصص های موجود در دو مجموعه، با کاربرد در رشته های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی گسترش یابد.