اخبار و اطلاعیه‌ها

برنامه حضور کارشناسان آموزش

شناسه : 100700349

برنامه حضور کارشناسان آموزش


با عنایت به بخشنامه های دانشگاه مبنی بر موافقت با مرخصی استحقاقی کارکنان، بدینوسیله برنامه حضور کارشناسان محترم اداره آموزش دانشکده به شرح زیر اعلام می گردد.

۱- جناب آقای اکبر علی میرزایی- ایمیل (Akbr.mirzaei@ut.ac.ir)،        روزهای حضور:      شنبه - یکشنبه - دوشنبه /  از ساعت: 8 تا 13   شماره تماس: 61115780

۲ - سرکارخانم آرتمیز محمدی - ایمیل (ArMohammadi@ut.ac.ir)،     روزهای حضور:      سه شنبه - چهارشنبه /        از ساعت 8 تا 13    شماره تماس: 61115770

3- سرکار خانم دهفولی - ایمیل (b_dehfuli[at] ut.ac.ir)،                   روزهای حضور:        شنبه - چهارشنبه  /           از ساعت 8 تا 13     شماره تماس: 61115760

ضمنا دانشجویان محترم می توانند از طریق لینک میزخدمات (تیکتینگ) به آدرس:  https://utits3.ut.ac.ir/support/index.php  ، تقاضاهای خود را از سامانه مذکور بصورت ایمیل ارسال و پاسخ خود را دریافت نمایند