بخشنامه نحوه اخذ شهریه نیمسال های اضافه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی

با عنایت به بند ۲ دستور چهاردهم مصوبه مورخ ۰۷/‏۰۶/‏۹۶‬ هیات امنای محترم دانشگاه تهران با موضوع اخذ شهریه سنوات مازاد دانشجویان مقطع دکتری، ضمن اعلام لغو بند ۲ بخشنامه شماره ۳۸۲۱۳۶/۳/۱۲۲ مورخ ۱۲/‏۱۲/‏۹۶در خصوص شهریه سنوات مازاد دانشجویان مقطع دکتری و لحاظ کردن اصلاحات مطابق جدول ذیل, مراتب جهت اطلاع رسانی و دستور اقدام مقتضی اعلام می‌گردد. شایان ذکر است مبلغ شهریه سنوات مازاد معادل یک شانزدهم شهریه رسمی سال ورود می‌باشد.

سال ورود

دوره

سنوات مازاد (مشمول پرداخت شهریه)

دانشجویان ورودی نیمسال اول  1387 لغایت  نیمسال دوم 1394

روزانه

از نیمسال یازدهم به بعد

نوبت دوم / شهریه پرداز

از نیمسال نهم به بعد

دانشجویان ورودی‌ نیمسال اول 1395 به بعد

روزانه

از نیمسال یازدهم به بعد

نوبت دوم / شهریه پرداز

 
آدرس کوتاه :