نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه معرفی سامانه و شعب نحوه تبدیل ارز به ریال در خصوص فرصت مطالعاتی دانشجویان خارجی

بخشنامه معرفی سامانه و شعب نحوه تبدیل ارز به ریال در خصوص فرصت مطالعاتی دانشجویان خارجی


با عنایت به نامه شماره ۴/۱۶۰۹۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص نحوه تبدیل مبلغ ارز به ریال مندرج در حکم دوره فرصت تحقیقاتی (کوتاه مدت) دانشجویان ، به استحضار می‌رساند در این خصوص می بایست از طریق سامانه بانک مرکزی و شعب بانک‌های ملی تحت عنوان سامانه " مدیریت بازار متشکل معاملات ارزی " اقدام نمود.

 

لیست شعبات ارزی بانک ملی