بخشنامه مربوط به قرارداد بیمه تکمیلی درمان سال 1397 - 1396با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند با توجه به مطالعات و بررسی‌های انجام شده، قرارداد بیمه تکمیلی درمان دانشگاه برای دوره زمانی ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ لغایت ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ با " شرکت سهامی بیمه ایران" و شرکت "پشتوانه آینده‌سازان" به عنوان مجری، در قالب دو طرح منعقد گردیده است.

نکات قابل توجه:

۱. همکاران متقاضی انصراف خود یا افراد تحت تکفل از بیمه درمان تکمیلی و یا جابجایی طرح ، قبل از تعیین طرح مورد نظر از مراکز طرف قرارداد بیمه ایران، نباید از خدمات بیمه ای استفاده نمایند. در غیر این صورت، امکان انصراف و تغییر طرح از سوی شرکت بیمه میسر نخواهد بود.

۲. طرح یک به عنوان بیمه درمان تکمیلی ایثارگران گرانقدر (همکاران محترم جانباز و آزاده، فرزندان و همسران شهید) در نظر گرفته شده است.

۳. برقراری پوشش درمان تکمیلی صرفاً برای همسر، فرزندان مجرد و نیز والدین بیمه‌شده اصلی امکان‌پذیر می‌باشد.

۴. فرزندان اناث مجرد و فاقد شغل، با حق بیمه عادی تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی می‌باشند.

۵. فرزندان ذکور مجرد و فاقد شغل حداکثر تا سن ۳۰ سال تمام، با حق بیمه عادی تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی می‌باشند و پس از آن با پرداخت حق بیمه اضافی (یک و نیم برابر) تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.

۶. نوزادان از بدو تولد، منوط به ارائه درخواست کتبی متقاضی به مدیریت رفاهی دانشگاه (حداکثر تا دو ماه پس از تولد) تحت پوشش بیمه‌ای خواهند بود.

۷. افراد جدیدالاستخدام، کارکنان انتقالی و نیز افرادی که در اثنای قرارداد به دلیل ازدواج تحت کفالت بیمه‌شده اصلی قرار می‌گیرند، می‌توانند به عنوان عضو جدید از پوشش درمان تکمیلی برخوردارشوند. مهلت ارائه درخواست کتبی در این گونه موارد به مدیریت رفاهی دانشگاه، حداکثر یک ماه خواهد بود. ضمناً شروع پوشش بیمه‌ای نامبردگان، از اولین روز ماه بعد از اعلام کتبی دانشگاه خواهد بود.

۸. در صورتی که بیمه شده اصلی فوت نماید، پوشش بیمه‌ای سایر اعضای خانواده متوفی به شرط ارائه درخواست کتبی (حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ فوت) و پرداخت حق بیمه، تا پایان قرارداد ادامه خواهد داشت.

۹. برخورداری از خدمات بیمه‌ای در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد، از طریق ارائه کد ملی (سامانه سدا) میسر خواهد بود.

۱۰. فرانشیز "افراد تحت تکفل" همانند "افراد غیر تحت تکفل" در هر دو طرح، برابر ۱۰ درصد می‌باشد.

۱۱. با پی‌گیری‌های به‌عمل‌آمده مقرر گردیده بخشی از حق بیمه کارمندان محترم و افراد تحت تکفل ایشان در قالب یارانه توسط دانشگاه پرداخت گردد که رقم نهایی متعاقباً به استحضار خواهد رسید.

۱۲. در صورتی که بیمه‌شده به "مراکز غیر طرف قرارداد" مراجعه نماید، هزینه‌های مربوط بر اساس تعرفه "مراکز درمانی هم تراز طرف قرارداد" محاسبه و پرداخت خواهد شد. پیشنهاد می گردد حتی الامکان از مراکز تحت پوشش بیمه ایران استفاده گردد.

ضمناً متن شرح تعهدات هر دو طرح و مبلغ حق بیمه ماهیانه به پیوست جهت استحضار ارسال می‌گردد.

از کلیه همکاران محترم تقاضا می‌شود ابتدا مفاد مندرج در شرح تعهدات شرکت بیمه گر و سقف تعهدات را به طور کامل مطالعه و سپس در خصوص اعلام طرح انتخابی خود حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ از طریق معاونت اداری و مالی واحد محل خدمت اقدام نمایند. (به درخواست‌های انفرادی و یا پاسخ‌های درج‌شده در جواب بخشنامه ترتیب اثر داده نخواهد شد.) بدیهی است پس از انقضای مهلت، با توجه به اعلام نماینده شرکت بیمه به هیچ وجه امکان تغییر طرح ممکن نخواهد بود.

لازم به توضیح است همکارانی که تمایل به تغییر نوع طرح  بیمه ای خود ندارند؛ یا تعداد نفرات تحت پوشش بیمه ای ایشان تغییری نداشته است نیازی به تکمیل فرم مربوطه و انعکاس اطلاعات ندارند.

در خصوص زمان و نحوه ارسال مدارک درمانی قرارداد جدید جهت پرداخت خسارت درمان، دستورالعمل ارسال مدارک، تعرفه‌های جبران هزینه، مراکز طرف قرارداد و نحوه واریز خسارت متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

شایان ذکر است که مدارک مربوط به قرارداد سال ۹۶-۱۳۹۵ (شرکت امید مشاور) طبق روال حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ با هماهنگی‌های به عمل آمده جهت تسهیل امر توسط شرکت جدید (پشتوانه آینده سازان) دریافت خواهد شد. (تحویل مدارک یاد شده به منزله استفاده و کسر از سقف تعهدات سال جدید نمی‌باشد).

آدرس کوتاه :