بخشنامه در خصوص کسر کار بانوان عضو هیات علمی دارای فرزند زیر شش سال

با سلام و احترام

 بازگشت به نامه شماره 219228 مورخ 1396/۷/24 در خصوص کسر کار بانوان عضو هیات علمی دارای فرزند زیر شش سال، به استحضار می­رسد:

ماده 28 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی، اعضای که از تقلیل ساعات کار روزانه بهره مند می­شوند را تعیین کرده و بانوان دارای فرزند زیر شش سال مشمول کسر ساعت کار نمی­باشند. مصوبه مورخ ۱۳۹۵/09/۱۲ دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران نیز در خصوص اصلاح ماده ۳۷ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و کسرکار آنان بوده و به استناد ماده ۱۲۰ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در این خصوص قابل استناد نمی باشد. همچنین قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص (مصوب  ۶/۲۸/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی) به عنوان قانون عام در این مورد  قابل استناد نیست. زیرا این قانون برای مستخدمینی است که موظف به ۴۴ ساعت کار در هفته می باشند و نسبت به اعضای هیات علمی دانشگاه که موظف به ۴۰ ساعت حضور در هفته هستند، قابل تسری نیست.

با عنایت به قوانین مذکور، بانوان عضو هیات علمی دانشگاه که دارای فرزند زیر شش سال می باشند، از امتیاز کسر ساعت کار برخوردار نبوده و برقراری این امتیاز برای آنان، مستلزم اصلاح ماده  ۲۸ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی می باشد که مطابق ماده ۱۲۲ این آیین­نامه، پس از تایید مرکز هیات­های امنا و هیات ممیزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری و تصویب هیات امناء دانشگاه امکان­پذیر است.

آدرس کوتاه :