نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه در خصوص لغو تعهد آموزش رایگان مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل و متقاضیان دانشنامه در مقطع پایین تر

بخشنامه در خصوص لغو تعهد آموزش رایگان مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل و متقاضیان دانشنامه در مقطع پایین تر


با سلام 

براساس ابلاغ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره ۲۵۴۴۰۷/و مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ و به منظور رفع ابهامات درخصوص دانشجویان شاغل به تحصیل در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که متقاضی دریافت ریزنمرات تایید شده تا پایان نیمسال تحصیلی ویا  دانشنامه و ریزنمرات تایید شده  در مقاطع پایین‌تر می‌باشند مراتب به شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد:

۱- دانشجو ( کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) می بایست تا پایان نیمسال تحصیلی که در آن نیمسال شاغل به تحصیل می باشد، با صندق رفاه دانشجویان تسویه حساب نماید.

2- جهت ادامه فرآیند لازم است همکاران محترم پردیس/دانشکده ها  درخواست کتبی دانشجو به همراه کارنامه تایید شده تا پایان نیمسال تحصیلی و نامه تسویه حساب کامل صندوق رفاه دانشجویان را طی نامه رسمی به این اداره کل ارسال نمایند .

3- سپس جهت لغو تعهد آموزش رایگان ، دانشجویان شاغل به تحصیل در سامانه سجاد ثبت نام نموده و فرآیند مربوط را طی نمایند .