بخشنامه درخصوص رفع همپوشانی بیمه ای

با سلام و احترام

به پیوست نامه ۹۷/۵۰۷۷۸۵ مورخ ۲۱/‏۰۸/‏۹۷‬ اداره کل بیمه سلامت استان تهران به همراه شیوه نامه رفع همپوشانی بیمه‌ای سازمان های بیمه گر جهت استحضار ارسال می‌گردد.

آدرس کوتاه :