بخشنامه/اسامی مرحله اول مشمولبن جایزه های تحصیلی بنیاد نخبگان سال 96

قابل توجه دانشجویان مشمول بهره مندی از جایزه‌های تحصیلی سال 96 بنیاد ملی نخبگان

به اطلاع می رساند  دانشجویانی که درخواست خود را در سامانه بنیاد ملی نخبگان ثبت و  مدارک مورد نیاز را ارسال نموده اند چنانچه اسامی آنها در لیستهای پیوست موجود باشد به دفتر رییس آموزش دانشکده مراجعه نمایند. ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند دفترچۀ جدید راهنمای «راجا» سال ۹6 (بنیاد ملی نخبگان) از وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه تهران دربخش «تسهیلات وحمایتها >>دانشجویان>> مقررات اعطای جایزه‌های تحصیلی 97-96>>راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر» به آدرس: tehran.bmn.ir  دریافت فرمایند.

آدرس کوتاه :