نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف

اهداف


آزمایشگاه ساخت ادوات پیشرفته میکرو و نانو در سال 1393 در فضای اتاق تمیز 78 متری تاسیس شد. این آزمایشگاه با دارا بودن اغلب تجهیزات فرایند ساخت ادوات الکترونیکی در حوزه های مختلف: الکترونیک، شیمی، مکانیک و شیمی قادر به انجام اغلب پروژه های تحقیقاتی است. تمرکز اصلی این آزمایشگاه روی ساخت و مشخصه یابی سنسورهای حوزه MEMS و نانوالکترونیک است که در کنار دستیابی به فرایندهای جدید ساخت صورت می گیرد. علاوه بر کارهای تحقیقاتی، این آزمایشگاه قادر به ارائه خدمات به دیگر مراکز نیز است.