نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف

اهداف


دانش پیشرفته مکانیک شکست مولود جنگ جهانی دوم می باشد. در مورد اهمیت این علم همین بس که گفته شود، امروزه بدون مکانیک شکست، طراحی ایمن و قابل اعتماد برای قطعات و سازه های مهندسی، به خصوص سازه های مهم از نظر ایمنی و هزینه (مانند سازه هواپیما، توربین گاز و ...) امکان پذیر نیست.
مکانیک شکست، علم بررسی رفتار مکانیکی قطعات ترک دار و شیاردار می باشد. معیارهای تئوری که برای پیش بینی ظرفیت تحمل بار قطعات ترکدار (آستانه شروع رشد ترک) پیشنهاد می شوند، می بایست به کمک نتایج تجربی حاصل از آزمایش های شکست مورد ارزیابی قرار گرفته و دقت آنها سنجیده شود. بنابراین، ضروری است که نمونه های آزمایشگاهی ترک دار و شیاردار به صورت استاندارد ساخته شده و آزمایش های شکست در آزمایشگاه بر روی آنها انجام گیرد. بدون انجام این آزمایش ها، هیچ معیار تئوری برای پیش بینی شکست، مورد پذیرش نبوده و قابلیت استفاده توسط مهندسین طراح را نخواهد داشت.
هدف اصلی از راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی شکست در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، ایجاد یک فضای تحقیقاتی مناسب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته هوافضا (گرایش سازه های هوافضایی) و محققین حوزه مکانیک شکست است، تا بتوانند در فضایی مناسب بر روی فعالیت های تحقیقاتی خویش تمرکز نمایند. به علاوه، با توجه به اینکه فعالیت های تحقیقاتی در این حوزه خاص، مجموعه ای از کارهای آزمایشگاهی، تحلیل های نرم افزاری، مدلسازی و توسعه معیارهای شکست قطعات مهندسی به صورت تحلیلی را شامل می شود، امکانات تحقیقاتی شامل میز کار، رایانه، دستگاه های انجام آزمون های شکست و ... برای محققین تامین گردیده و می گردد که ایشان بتوانند فعالیت های خود را در کمترین زمان ممکن و با بهترین راندمان تحت نظر مدیر آزمایشگاه به انجام رسانند. در ضمن، به منظور جذب طرح های تحقیقاتی از صنایع کشور، به خصوص صنایع مرتبط با هوافضا، بهره مندی از یک آزمایشگاه مدرن و مجهز ضروری است. همچنین، برای ارتباط با مراکز صنعتی و دانشگاهی دنیا و تعریف طرح های تحقیقاتی مشترک با ایشان، داشتن یک آزمایشگاه مناسب با محصولات پژوهشی بین المللی ضروری است، که به لطف خداوند متعال این مهم تا حدود زیادی تاکنون در آزمایشگاه تحقیقاتی شکست دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران محقق شده است.