نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب دکتر هادی زارع به عنوان سرپرست بخش تخصصی بین‌رشته‌ای فناوری

انتصاب دکتر هادی زارع به عنوان سرپرست بخش تخصصی بین‌رشته‌ای فناوری


احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا بر پیشنهاد رئیس محترم دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی‬ به عنوان سرپرست بخش تخصصی بین‌رشته‌ای فناوری دانشکده مذکور منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و مؤید باشید.