نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب جناب آقای دکتر یونس نورالهی به سمت معاون اجرایی-دانشجویی دانشکده علوم و فنون نوین

انتصاب جناب آقای دکتر یونس نورالهی به سمت معاون اجرایی-دانشجویی دانشکده علوم و فنون نوین


انتصاب جناب آقای دکتر یونس نورالهی به سمت معاون اجرایی-دانشجویی دانشکده علوم و فنون نوین 99/09/10