نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب جناب آقای دکتر مهدی فکور ثقیه بعنوان سرپرست بخش تخصصی مهندسی هوافضا

انتصاب جناب آقای دکتر مهدی فکور ثقیه بعنوان سرپرست بخش تخصصی مهندسی هوافضا


جناب آقای دکتر مهدی فکور ثقیه، انتصاب جنابعالی را بعنوان سرپرست بخش تخصصی مهندسی هوافضا دانشکده علوم و فنون نوین تبریک عرض نموده و از خداوند متعال آرزوی توفیقات روز افزون داریم. لازم است از زحمات جناب آقای دکتر امیرضا کوثری در مدت تصدی مدیریت گروه مهندسی هوافضا تشکر و قدردانی میگردد. 
                                                                                                      روابط عمومی دانشکده علوم و فنون نوین