نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب جناب آقای دکتر محمد برشان تشنیزی بعنوان سرپرست بخش تخصصی مهندسی علوم زیستی

انتصاب جناب آقای دکتر محمد برشان تشنیزی بعنوان سرپرست بخش تخصصی مهندسی علوم زیستی


  جناب آقای دکتر محمد برشان تشنیزی، انتصاب جنابعالی را بعنوان سرپرست بخش تخصصی مهندسی علوم          زیستی دانشکده علوم و فنون نوین تبریک عرض نموده و از خداوند متعال آرزوی توفیقات روز افزون داریم.                                                                                                                                                                                     روابط عمومی دانشکده علوم و فنون نوین