نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب جناب آقای دکتر سید مرتضی حسینی بعنوان مشاور بین الملل

انتصاب جناب آقای دکتر سید مرتضی حسینی بعنوان مشاور بین الملل


جناب آقای دکتر سید مرتضی حسینی، انتصاب جنابعالی را بعنوان مشاور بین الملل دانشکده علوم و فنون نوین تبـریک عرض نموده و از خداوند متعال آرزوی توفیقات روز افزون داریم. همچنین لازم است از زحمات جناب آقـای دکتر رهـام رفیـعی در مدت تصـدی مشاور بین الملل دانشکده تشکر و قدردانی گردد.                                                                                                                                                                                                                                                      روابط عمومی دانشکده علوم و فنون نوین