نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتشار اولین نشریه علمی دانشجویی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

انتشار اولین نشریه علمی دانشجویی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران


به همت انجمن علمی دانشجویی اکوهیدرولوژی اولین نشریه علمی دانشجویی دانشکده علوم و فنون نوین به طور رسمی منتشر شد و روی سایت نشریات علمی دانشگاه تهران به آدرس https://wsapsj.ut.ac.ir  قرار گرفت . اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشگاه های کشور و پژوهشگران می توانند با توجه به محورها ، فرمت و مراجعه به سایت نشریه  ، جهت ارسال مقالات در زمینه گرایش‌های مختلف و مرتبط  تا اول اردیبهشت 1400 جهت چاپ مقالات خود در (شماره 2/ بهار 1400 ) اقدام فرمایند. در ضمن خبر نامه آبنوس به ضمیمه نشریه فعال می باشد و آماده دریافت مطالب و اخبار علمی است . لازم به ذکر است  استاد مشاور انجمن آقای دکتر یونس نوراللهی و اساتید مشاور علمی نشریه آقایان دکتر سید جواد ساداتی نژاد و آقای دکتر حسین یوسفی ، مدیر مسئول و شورای سردبیران سیده آمنه سجادی و محمد امین وزیری راد می باشند .راه های  ارتباطی به غیر از سایت نشریه عبارتند از :

پست الکترونیکی نشریه UT.ESAJ@gmail.com

تلگرام @UT_ESAJ

پست الکترونیکی  مدیرمسئول و شورای سردبیران   amenehsajjadi@ut.ac.ir aminvazirirad@ut.ac.ir