نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشهای آزاد

آموزشهای آزاد


یکی از وظایف مهم دانشگاهها، توانمند سازی اقشار مختلف جامعه و رفع مشکلات و درخواست­های سازمانها و دستگاه های اجرایی کشور می باشد. با عنایت به محدودیت ظرفیتهای موجود در سیستم رسمی آموزشی، ایجاد و توسعه جریانهای متنوع آموزش های عمومی و تخصصی در دانشگاه امری ضروری است. در این راستا دانشکده علوم و فنون نوین با همکاری سایر مراکز (در صورت نیاز) اقدام به برگزاری دوره های کوتاه مدت و کارگاه های آموزشی با هدف افزایش بهره وری و آموزش تخصصی افراد مختلف در حوزه های نوین علمی و تکنولوژیکی می نماید.


تماس با مرکز آموزشهای آزاد:

تلفن: 982188497229+ - 982161115768+

فکس: 982188497229+

پست الکترونیک: mrkhalili538[at]gmail.com