نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آمادگی پارک علم و فناوری دانشگاه جهت همکاری با دانشجویان علاقمند

آمادگی پارک علم و فناوری دانشگاه جهت همکاری با دانشجویان علاقمند


 
 
 پارک علم و فناوری آمادگی خود را جهت همکاری با دانشجویان علاقمند، مستعد و با روحیه کار تیمی به صورت کار دانشجویی (کاردات) اعلام می دارد.