نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افزایش زمان استفاده از سالن مطالعه

افزایش زمان استفاده از سالن مطالعه


با درخواست جمعی از دانشجویان موافقت شد:
افزایش زمان استفاده از سالن مطالعه
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم و فنون ؛ در پی درخواست جمعی از دانشجویان دانشکده از معاونت علمی ، با افزایش ساعت استفاده از سالن مطالعه موافقت شد.
پیش از این، ساعت استفاده از سالن مطالعه تا ساعت 14:30 بوده است که با توجه به حجم بالای انجام امور پژوهشی دانشجویان با درخواست دانشجویان موافقت گردید و زمان استفاده از سالن مطالعه تا ساعت 19 افزایش داده شد.