نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیئت علمی گروه شبکه

اعضای هیئت علمی گروه شبکه


 

دکتر مرتضی ابراهیمی (مدیر گروه)

 • استادیار
 • تخصص: ریاضیات کاربردی، دانشگاه علم و صنعت
 • زمینه پژوهشی: ساخت الگوریتم های هیبریدی مبتنی بر روش های کلاسیک عددی، روش های تصادفی و فراابتکاری، مدل ها و روش های تصمیم گیری فازی چند معیاره، نظریه بازی و امکان، مدل های تصمیم گیری و بهینه سازی مبتنی بر روش های مونت کارلو و الگوریتم های فراابتکاری، روشهای عددی و احتمالی برای حل عددی معادلات انتگرال، معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی و مسائل معکوس غیرخطی، مدل سازی ریاضی
 • تلفن: 61115762
 • پست الکترونیک:  mo.ebrahimi [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...

دکتر سیدحمیدرضا احمدی

 • استادیار
 • تخصص: مهندسی کامپیوتر- دانشگاه تهران
 • زمینه پژوهشی:الگوریتم ها و پروتکل های رمزنگاری و امنیت ،امنیت شبکه و شبکه های حسگر، طراحی سخت افزار
 • تلفن: 61115772
 • پست الکترونیک: hrahmadi [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...

دکتر حسین بوبرشاد

 • استادیار
 • تخصص: مهندسی شبکه های کامپیوتری-مخابراتی، دانشگاه کینگز کالج لندن-انگلستان
 • زمینه پژوهشی: شبکه های بیسیم، شبکه های حسگر بیسیم جهت مانیتورینگ سیگنالهای حیاتی انسان،
 • تلفن: 61115774
 • پست الکترونیک: hossein.bobarshad [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...

دکتر مهدی تیموری

 • استادیار
 • تخصص: مهندسی برق-مخابرات(سیستم)، دانشگاه تهران
 • زمینه پژوهشی: تئوری اطلاعات و کدینگ، مدل سازی و شبیه سازی، سامانه های پشتیبان تصمیم
 • تلفن: 61115767
 • پست الکترونیک: mehditeimouri [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...
 • رزومه - مهدی تیموری

دکترزینب الهدی حشتی 

 • استادیار
 • تخصص: مهندسی برق-مخابرات(میدان)، دانشگاه لیدز-انگلستان
 • زمینه پژوهشی: علوم شبکه و شبکه های پیچیده، تحلیل شبکه های اجتماعی و اطلاعاتی، انتشار اطلاعات، شبکه های حسگر بیسیم،شبکه های مخابراتی، طراحی، شبیه سازی و ساخت مدارهای مایکروویو و رادار، تکنولوژی RFID
 • تلفن: 88497144- 61115770
 • پست الکترونیک: zheshmati [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...

دکتر محمد خوانساری

 • استادیار
 • تخصص: مهندسی کامپیوتر-سیستمهای چند رسانه ای، دانشگاه صنعتی شریف
 • زمینه پژوهشی: علوم شبکه و شبکه های پیچیده، شبکه های سنسور چند رسانه ای، سیستم های اطلاعات سلامت، شبکه های نظیر به نظیر چند رسانه ای، نرم افزارهای آزاد/ متن باز
 • تلفن: 61115767
 • پست الکترونیک:  m.khansari [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...

دکتر روح الله رحمانی

 • استادیار
 • تخصص: علوم کامپیوتر، دانشگاه واشنگتن-آمریکا
 • زمینه پژوهشی: هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، موتورهای جستجو، مهندسی نرم افزار
 • تلفن: 61115767
 • پست الکترونیک: r.rahmani [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...

دکتر هادی زارع

 • استادیار
 • تخصص: ریاضیات کاربردی(علوم کامپیوتر)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • زمینه پژوهشی: شبکه‌های اجتماعی، روشهای کاهش بعد، شناسایی آماری الگو، یادگیری آماری، مدلهای احتمالاتی
 • تلفن: 61115778
 • پست الکترونیک: h.zare [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...

دکتر مصطفی صالحی

 • استادیار
 • تخصص: مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
 • زمینه پژوهشی: شبکه های اجتماعی، شبکه های چند رسانه ای
 • تلفن: 61115764
 • پست الکترونیک: mostafa_salehi [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...

دکتر سما گلیایی

 • استادیار
 • تخصص: مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، دانشگاه تربیت مدرس
 • زمینه پژوهشی: محاسبات نامتداول و پارادایمهای جدید محاسباتی، محاسبات نوری، نظریه زبانها و ماشینها، نظریه پیچیدگی محاسبات
 • تلفن: 88497144
 • پست الکترونیک: sgoliaei [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...

دکتر حمیدرضا معمارزاده

 • استادیار
 • تخصص: مهندسی کامپیوتر-نرم افزار، دانشگاه تربیت مدرس
 • زمینه پژوهشی: محاسبات نامتداول و پارادایمهای جدید محاسباتی، محاسبات نوری، نظریه زبانها و ماشینها، نظریه پیچیدگی محاسبات
 • تلفن: 61115773
 • پست الکترونیک: hmemar [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...

دکتر هادی ویسی

 • استادیار
 • تخصص: مهندسی کامپیوتر(هوش مصنوعی-معماری کامپیوتر)، دانشگاه صنعتی شریف
 • زمینه پژوهشی: پردازش گفتار، بازشناسی گفتار، بهسازی گفتار، تبدیل متن به گفتار، پردازش سیگنال‌های دیجیتال، بازشناسی الگو، شبکه‌های عصبی مصنوعی، سیستم‌های فازی و منطق فازی
 • تلفن: 61115765
 • پست الکترونیک: h.veisi [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...

دکتر سامان هراتی زاده

 • استادیار
 • تخصص: مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی، دانشگاه صنعتی شریف
 • زمینه پژوهشی: داده کاوی، یادگیری ماشین، محاسبات ملهم از زیست، سیستمهای پشتیبان تصمیم
 • تلفن: 61115763
 • پست الکترونیک: haratizadeh [at] ut.ac.ir
 • ادامه اطلاعات ...