اطلاعیه مهم در خصوص تمدید بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اساتید دانشکده در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

                 قابل توجه کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 97- 96

به آگاهی می رساند کلیه دانشجویان دانشکده می توانند مجددا از روز شنبه مورخ ۰۳/۱۹/‏۹۷ لغایت روز شنبه مورخ ۲۶/‏۰۳/‏۹۷‬ (یک روز قبل از شروع امتحانات) با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان نسبت به ارزشیابی الکترونیکی اساتید خود اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم انجام ارزشیابی الکترونیکی، امکان انتخاب واحد در نیمسال اول98-97 و همچنین رویت نمرات نیمسال دوم 97-96  به هیچ وجه برای دانشجویان محترم وجود نخواهد داشت. دانشجویان می توانند در صورت هرگونه مشکل یا سوال در این خصوص به اداره آموزش مراجعه نمایند.

 

                                                                                اداره آموزش دانشکده

آدرس کوتاه :