اخبار و اطلاعیه‌ها

اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویان

شناسه : 98268056

اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویان


دانشجویان گرامی:

 از نیمسال جاری متقاضیان وام های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، علاوه بر ثبت درخواست در سامانه گلستان می بایست از پانزدهم مهر ماه نسبت به ثبت درخواست خود در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان نیز اقدام نمایند وچنانچه فقط در یکی از سامانه ها، درخواست وام را ثبت نمایند از دریافت وام محروم می شوند

ضمناً مبالغ برخی از وام ها از نیمسال جاری افزایش یافته است که در فایل پیوست موجود می باشد.

دانلود فایل بهره مندی از وام های دانشجویی