اطلاعیه در خصوص عودت کلید کمد امانات و تمدید کتابهای امانت گرفته شده

دانشجویان محترمی که کلید کمد امانات کتابخانه را در اختیار دارند جهت جلوگیری از جریمه شدن هر چه سریع‌تر، نسبت به عودت آن اقدام نمایند. ضمناً هفته پایانی اسفند ماه کتابهای امانت گرفته شده را تمدید نمایند. با تشکر

آدرس کوتاه :