اطلاعیه در خصوص عودت کتاب امانتی به کتابخانه مرکزی

نظر به تعویض سیستم کتابخانه ای ، دانشجویانی که از کتابخانه مرکزی ،کتاب امانت گرفته اند تا تاریخ 97/4/13 جهت عودت کتاب اقدام نمایند.

با تشکر

 

آدرس کوتاه :