اطلاعیه در خصوص تغییر نمره در کلیه مقاطع تحصیلی


باسلام

      پیرو نامه شماره 120/149192 مورخ 1390/7/12 در خصوص ( تفویض اختیارات سنوات تحصیلی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی ، ششم کارشناسی ارشد و یازدهم دکتری تخصصی ) به کمیسیون بررسی موارد خاص آن پردیس / دانشکده / مرکز / موسسه به استحضار می رساند ؛  باتوجه به سوال های مطروحه در خصوص مجوز تغییر نمره توسط کمیسیون بررسی موارد خاص آن پردیس / دانشکده ، تغییر نمره در مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری که منجر به خروج وضعیت دانشجویی وی از مشروط می گردد ، طبق مقررات و مصوبات سال 1379 شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر نیست. در خصوص مواردی که دانشجو حتی از مشروطی خارج نمی شود ، لازم است پس از طرح در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس / دانشکده ، فرم تغییر نمره تکمیل شده به همراه فرم کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه به این اداره کل جهت بررسی ارسال گردد . پس از بررسی و اعلام نظر کمیسیون مذکور اقدام مربوط باید انجام شود.
 

آدرس کوتاه :