اخبار و اطلاعیه‌ها

اطلاعیه خوابگاه متاهلین

شناسه : 98598246

اطلاعیه خوابگاه متاهلین


به اطلاع دانشجویان متقاضی خوابگاه متاهلی (ورودی سال ۹۸ از همه مقاطع تحصیلی ) می رساند: نسبت به تحویل معرفی نامه کتبی خود به اداره کل خوابگاههای دانشگاه تا پایان وقت اداری۳۰/‏۷/‏۹۸‬ اقدام نمایند. بدیهی است امتیاز بندی و تحویل واحدهای متأهلین دانشگاه براساس دستور العمل خوابگاه متأهلین و وجود ظرفیت خالی میسر خواهد بود.