اخبار و اطلاعیه‌ها

اصلاح تاریخ حذف و اضافه

شناسه : 101760471

اصلاح تاریخ حذف و اضافه


به اطلاع میرساند پیرو بخشنامه شماره ۱۲۲/پ/۲۶۰۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۰ باتوجه به اصلاح تاریخ حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ در تقویم آموزشی به استحضار می‌رساند؛ آخرین مهلت ارائه درخواست جهت حذف نیمسال تحصیلی (با احتساب - بدون احتساب) در سنوات تحصیلی تا پایان زمان حذف اضطراری طبق تقویم دانشگاهی می‌باشد. بدیهی ا ست به درخواست‌های واصل شده پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.