اصلاحیه بخشنامه وام ویژه دکتری (مهم)

با سلام و احترام،

            پیرو سند شماره 5424195، به پیوست بخشنامه اصلاحیه صندوق رفاه دانشجویان جهت مطالعه و بهره برداری ارسال می شود. با عنایت به بخشنامه ارسالی برای دانشجویان دکتری، 2 نوع وام در سیستم صندوق رفاه تعریف شده است.

1 - وام دکتری براساس آیین نامه قبلی ( 9 ماه در سال - به صورت سه ماهه - هر ماه 500 هزار تومان - تکمیل فرم یک برای متقاضیانی که برای اولین بار درخواست می دهند و فرم دو برای کلیه متقاضیان و ...)

2 - وام دکتری براساس شیوه نامه جدید (12 ماه در سال - هر شش ماه درخواست به دانشگاه ارائه می شود - هر ماه 700 هزار تومان - تکمیل فرم های یک و دو بخشنامه مربوطه - دانشجو پس از دریافت پیامک از صندوق رفاه به شعبه بانک توسعه انتخابی خود جهت ارائه مدارک مراجعه می کند و ...)

           خواهشمند است به نکات زیر عنایت فرمایید:

- براساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان، دانشجویانی که از وام تحصیلی استفاده نموده اند نمی توانند از هیچ یک از وام های ویژه بهره مند شوند.

- دانشجویان می توانند تا تاریخ 12 تیر ماه نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمایند.

- لیست وام دکتری در چند مرحله ارسال خواهد شد.

- دانشجو می بایست شعبه بانک توسعه را جهت تشکیل پرونده در فرم مربوطه انتخاب نماید.

- فرم ها به صورت کامل تکمیل شود و مهر ها، امضا ها و اثر انگشت بسیار مهم است.

آدرس کوتاه :