نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه پیل سوختی2

آزمایشگاه پیل سوختی2


  1. ساخت یک نمونه MEA پیل سوختی الکترولیت پلیمری و بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر عملکرد آن
  2. ساخت و بهینه سازی MEA در حضور نانومواد برای پیل سوختی پلیمری (PEM) در مقیاس میکرو برای استفاده در تجهیزات قابل حمل
  3. طراحی و ساخت کانال های توزیع جریان در میکروپیل های سوختی پلیمری برای استفاده در تجهیزات قابل حمل
  4. ساخت نانو کاتالیستهای آلیاژی پلاتین و استفاده از آن‌ها در تک سل پیل سوختی الکلی
  5. بهینه سازی ساختاری و عملیاتی عملکرد پیل سوختی پلیمری (PEM) نانوساختاری در مقیاس میکرو برای استفاده در تجهیزات قابل حمل
  6. طراحی و ساخت دستگاه فرا آزمایشگاهی تولید اتوماتیک مجتمع الکترود غشاء پیل های سوختی
  7. طراحی و ساخت دستگاه تست پیل سوختی متانولی
  8. استفاده از ساختارهای فلزی آلی در الکتروکاتالیستهای احیاء واکنش اکسیژن