نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه نانوسیال و گرافن

آزمایشگاه نانوسیال و گرافن


نام و نام خانوادگی مسئول: رقیه قاسم پور

سال راه اندازی آزمایشگاه: -

نوع فعالیت آزمایشگاه: -

گروه : انرزی های نو و محیط زیست

وبسایت آزمایشگاه : https://fnst.ut.ac.ir/energy