ارزشیابی الکترونیکی نیمسال اول تحصیلی 98-97

احتراماً، به استحضار می‌رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی آن پردیس / دانشکده / مؤسسه / مرکز در نیمسال اول تحصیلی ۹۸-۹۷ از روز شنبه مورخ ۱۷/‏۰۹/‏۹۷‬ ‬ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۰۵/‏۱۰/‏۹۷‬ ‬ خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایند اطلاع رسانی مناسب جهت انجام ارزشیابی توسط دانشجویان صورت پذیرد.

آدرس کوتاه :