نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آدرس آزمایشگاه آیروالاستیسیته و ارتعاشات

آدرس آزمایشگاه آیروالاستیسیته و ارتعاشات


  • نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال ال اجمد، دانشکده علوم و فنون نوین، طبقه اول، آزمایشگاه آیروالاستیسیته و ارتعاشات

  • پست الکترونیکی: [at]ut.ac.ir

  • تلفن: 61115763-021

  • نمابر: 88497324-021