نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آدرس آزمایشگاه

آدرس آزمایشگاه


  • نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال آل احمد، دانشکده علوم و فنون نوین، طبقه اول، آزمایشگاه مدلسازی انرژی و توسعه سیستمهای انرژی پایداری (متساپ)

  • پست الکترونیکی: noorollahi(att)ut.ac.ir

  • تلفن: 86093316-021

  • نمابر: 86093316-021

  • وبسایت آزمایشگاه: metsap.ut.ac.ir