نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین فرصت رفع نقص مدارک ثبت نامی

آخرین فرصت رفع نقص مدارک ثبت نامی


قابل توجه دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 1403-1402

 

به آگاهی می رساند:

  1. دانشجویان ورودی جدید که در زمان ثبت نام حضوری دارای نقص پرونده بوده اند تا مورخ 30/08/1402فرصت دارند، نسبت به رفع نقص مدارک ثبت نامی خود اقدام نمایند، در غیر این صورت برابر مقررات آموزشی اقدام خواهد شد.

 

  1. دانشجویان پسر مشمول نظام وظیفه که  تا کنون نسبت به وضعیت نظام وظیفه خود اقدام ننموده اند می بایست با مراجعه به سایت http://sakha.epolice.ir/ درخواست معافیت تحصیلات تکمیلی را پس از کامل نمودن اطلاعات، تایید و ارسال نمایند و سپس با مراجعه به اداره آموزش دانشکدگان (سرکار خانم دهفولی)، نامه معافیت را دریافت و به کارشناس آموزش گروه مربوطه تحویل نمایند.
  2. دانشجویان ورودی جدید موظفند  از طریق سایت http://estelam.msrt.ir مراحل استعلام تحصیلی مقطع قبلی را تکمیل وکد پیگیری استعلام را به کارشناس آموزش گروه مربوطه اعلام نمایند.

 

اداره آموزش دانشکدگان