نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اتصاب سرکارخانم دکتر فاطمه راضی آستارایی بعنوان سرپرست بخش تخصصی مهندسی انرژیهای نو و محیط زیست

اتصاب سرکارخانم دکتر فاطمه راضی آستارایی بعنوان سرپرست بخش تخصصی مهندسی انرژیهای نو و محیط زیست


سرکارخانم دکتر فاطمه راضی آستارایی، انتصاب جنابعالی را بعنوان سرپرست بخش تخصصی مهندسی انرژیهای نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین تبـریک عرض نموده و از خداوند متعال آرزوی توفیقات روز افزون داریم. لازم است از زحمات جناب آقـای دکتر یونس نوراللهی در مدت تصدی مدیریت گروه مهندسی انرژیهای نو و محیط زیست تشکر و قدردانی میگردد.                                                                                                                                                        روابط عمومی دانشکده علوم و فنون نوین